معاون امنیتی وزارت کشور: اتفاقات اخیر در مدارس ناشی از شیطنت دانش‌آموزان بود
معاون امنیتی وزارت کشور: اتفاقات اخیر در مدارس ناشی از شیطنت دانش‌آموزان بود

معاون امنیتی وزارت کشور: اتفاقات اخیر در مدارس ناشی از شیطنت دانش‌آموزان بود میراحمدی، معاون امنیتی-انتظامی وزیر کشور:در بیانیه‌های وزارت کشور در خصوص اتفاقات اخیر در برخی از مدارس تمامی مطالب توضیح داده شده است و با شروع سال تحصیلی، در حال حاضر تمامی مدارس فعال و همه دانش‌آموزان مشغول به تحصیل هستند. چند موردی […]

معاون امنیتی وزارت کشور: اتفاقات اخیر در مدارس ناشی از شیطنت دانش‌آموزان بود

میراحمدی، معاون امنیتی-انتظامی وزیر کشور:در بیانیه‌های وزارت کشور در خصوص اتفاقات اخیر در برخی از مدارس تمامی مطالب توضیح داده شده است و با شروع سال تحصیلی، در حال حاضر تمامی مدارس فعال و همه دانش‌آموزان مشغول به تحصیل هستند.

چند موردی که در سال جدید پیش آمد که بسیار محدود بود، تمارض و شیطنت برخی از دانش‌آموزان برای تعطیلی کلاس‌ها و مدارس بوده است؛ البته اعلام شد که حتماً برخوردهای انضباطی جدی با این افراد صورت گیرد و در موارد دیگر نیز در صورت لزوم به دستگاه قضائی معرفی شوند.

یکی دو مورد نیز استفاده از گاز فلفل توسط دانش‌آموزان بوده است که شناسایی شدند و قطعاً با آن‌ها برخورد خواهد شد.

در حال حاضر فعالیت‌های آموزشی به‌طور کامل و در یک شرایط آرام در حال انجام است و برنامه‌ای برای تعطیلی مدارس وجود ندارد.