معاون سیاسی سپاه: حتی آمریکایی‌ها هم مشکل اصلی خود را فقدان رهبری حکیم می‌دانند
معاون سیاسی سپاه: حتی آمریکایی‌ها هم مشکل اصلی خود را فقدان رهبری حکیم می‌دانند

معاون سیاسی سپاه: حتی آمریکایی‌ها هم مشکل اصلی خود را فقدان رهبری حکیم می‌دانند 🔹سردار یدالله جوانی: جهاد تبیین ما این است که رهبر را آنطور که هست معرفی کنیم چرا که امروز بسیاری از ملت‌ها به خاطر اینکه رهبری حکیم مانند رهبر ما ندارند، غبطه می‌خورند. 🔹 حتی آمریکایی‌ها هم مشکل اصلی خود را […]

معاون سیاسی سپاه: حتی آمریکایی‌ها هم مشکل اصلی خود را فقدان رهبری حکیم می‌دانند

🔹سردار یدالله جوانی: جهاد تبیین ما این است که رهبر را آنطور که هست معرفی کنیم چرا که امروز بسیاری از ملت‌ها به خاطر اینکه رهبری حکیم مانند رهبر ما ندارند، غبطه می‌خورند.

🔹 حتی آمریکایی‌ها هم مشکل اصلی خود را فقدان رهبر حکیمی می‌دانند که استقلال و عزت را حفظ کرده و کشور را در تمام حوزه‌ها به سمت جلو هدایت ‌کند.