معرفی کتاب/ نظام های انتخاباتی تالیف دکتر آیت مولائی
معرفی کتاب/ نظام های انتخاباتی تالیف دکتر آیت مولائی

معرفی کتاب/ نظام های انتخاباتی تالیف دکتر آیت مولائی کتاب« نظام‌های انتخاباتی» با تألیف دکتر آیت مولائی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز و نصرت الله نبیل رحیمی، دانشجوی بین المللی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز از سوی انتشارات این دانشگاه منتشر شد.به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر آیت مولائی، […]

معرفی کتاب/ نظام های انتخاباتی تالیف دکتر آیت مولائی

کتاب« نظام‌های انتخاباتی» با تألیف دکتر آیت مولائی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز و نصرت الله نبیل رحیمی، دانشجوی بین المللی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز از سوی انتشارات این دانشگاه منتشر شد.
به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر آیت مولائی، در مقدمه این کتاب آورده است: در طول بیش از یک دهه تدریس درس «نظام‌های انتخاباتی»، از جملة دغدغه هایم در این درس این بوده است که چگونه اهمیت این درس را با متخصصان و علاقه‌مندان امر، به‌ویژه در حقوق عمومی، در میان بگذارم. یکی از راه های اساسیِ نشان دادنِ چنین اهمیتی، توجه به زوایایی از نظام‌های انتخاباتی است که در نوشته های ایرانیان بدان توجه جدی نشده است.
به گفته وی، نگاهی به آثار موجود در این زمینه، مؤید آن است که نگاهِ غالب، راجع به این موضوع، عمدتاً معطوف به جنبة فنی این درس بوده است و همین وضعیت، آن قدر فضای ذهنی و نگرشی محققان و نویسندگان را به خود معطوف ساخته است که مجال شایسته ای را برای پیوند جنبة فنی این درس با جنبة بنیادین آن در میان حقوق‌دانان به وجود نیاورده است. این نوشته می خواهد در عین اشارة مقدماتی به بنیادها، این پیام مهم را به خواننده برساند که انتخاب «نظام انتخاباتی خاص»، اگر نتوان ادعا کرد که مسیر حقوق اساسی یک کشور را تعیین می کند، بی تردید آن را به مقدار زیادی تحت تأثیر جدی قرار می دهد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تبریز تاکید می کند: اینک بعد از چندین سال تدریس، تلاش شده است که در قالب کتاب درسیِ دانشگاهی، به صورت پیش درآمد، به هر دو جنبة تکنیکال و بنیادین موضوع در کنار هم، پرداخته شود تا بدین وسیله، افقی تازه از ابعاد گستردة دانش نظام‌های انتخاباتی ارائه شود. بدیهی است که دانش مذکور زوایای زیادی را دربرمی گیرد که البته در این نوشته تلاش شده است کلیاتی از نظام‌های انتخاباتی، بنیادهای این دانش و الگوهای رایج در جهان ارائه شود و مابقی موضوعات مهم دیگر، نظیر دادرسی انتخاباتی، نیازمند مجال دیگری است.
به گفته وی مدعای اصلیِ این اثر این است که به یک اعتبار، دانش «حقوق اساسی» که شالوده و اساسش بر انگارۀ مشروطه گرایی استوار است، در پی پرداختن به این موضوع است که «مشروطیت» لاجرم دو مسیر بی بدیل، هم عرض، همسو، متکامل و پشتیبان دارد: الف) نظام‌های انتخاباتی، به‌مثابة نرم  افزار حقوق اساسی؛ ب) ساختار، سازمان و ساختمان حقوق اساسی، به‌مثابة سخت افزار حقوق اساسی. این دو از طریق «حق»ها و «صلاحیت» به همدیگر پیوند می خورند و نظام سیاسی- حقوقی را راه اندازی می کنند که البته در این نوشتار فقط به جنبۀ نرم افزاری موضوع پرداخته شده است.
وی اضافه می کند: در نوشته های ایرانیان، در طول دهه های گذشته، دانش نظام‌های انتخاباتی در حاشیة فهمِ دانش حقوق اساسی قرار داشته است. این درحالی‌ست که نظام انتخاباتی به‌مثابة سیستمِ «گردشِ خون»، نه تنها به اندام هایِ حقوق اساسی، معنی می بخشد بلکه اجازة خوانش پذیریِ عملیِ آنها را می دهد. به این اعتبار، نظام انتخاباتی در عین حالی که سیاست را به حقوق پیوند می زند، حلقة پیوند دو عالمِ نظر و عمل در دانش حقوق اساسی است. لذا نظام انتخاباتی آن حلقه مفقوده در دانش حقوق اساسی در ادبیات ایرانی است که پرداختن به آن را شایستة توجه دوچندان می سازد.
به گفته وی، نصرت الله نبیل رحیمی، دانشجوی علاقمند و توانمند دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز در بازخوانی و تدوین یادداشت‌های کلاسی نگارنده و تبیین مثالهایی برای تکمیل یادداشت‌ها، کمک ارزشمندی را در این اثر داشته اند که به‌عنوان همکار نگارنده انتخاب شده  است.  
در طول این سال‌ها، بخش اعظمی از مطالب این کتاب، چندین ترم با دانشجویانم در مقاطع تحصیلات تکمیلی در میان گذاشته شده است تا نظرات سازندة آنان نیز در خصوص موضوع معلوم شود به حکم این که الکمال لله- تعالی- کار بشری همیشه ناقص است و به مرور زمان به سوی کمال حرکت می‌کند، از صاحب‌نظران فاضل چشم امید دارم ضمن یادآوری ضعف‌های محتمل و اظهارنظرهای ارزشمند علمی خود، ما را در تکامل این اثر در چاپ‌های بعدی یاری فرمایند.