مقاومت رئیسی؛ به ضرر مردم، به نفع «تیم اقتصادی»
مقاومت رئیسی؛ به ضرر مردم، به نفع «تیم اقتصادی»

از وعده انتخاباتی برای حل مسایل اقتصادی تا «همینی که هست»/ مقاومت رئیسی؛ به ضرر مردم، به نفع «تیم اقتصادی» در حالی که درخواست نمایندگان از رئیسی برای تغییر در تیم اقتصادی دولت افزایش یافته، اخباری مبنی بر کناره گیری خود خواسته محمدمخبر به نفع مصالح دولت، منتشر شد. خبری که با تکذیب رسانه های […]

از وعده انتخاباتی برای حل مسایل اقتصادی تا «همینی که هست»/ مقاومت رئیسی؛ به ضرر مردم، به نفع «تیم اقتصادی»

در حالی که درخواست نمایندگان از رئیسی برای تغییر در تیم اقتصادی دولت افزایش یافته، اخباری مبنی بر کناره گیری خود خواسته محمدمخبر به نفع مصالح دولت، منتشر شد. خبری که با تکذیب رسانه های دولتی ادامه یافت.

علیرضابیگی، نماینده مجلس، درباره حضور محمد مخبر در جلسه غیرعلنی دولت با نمایندگان، گفته:غیرمسئولانه ترین پاسخی را که می توان از یک مسئول شنید، ما امروز از رئیس تیم اقتصادی دولت و معاون اول رئیس جمهور شنیدیم. ایشان به وضوح و بدون هیچ لفافه‌ای اعلام کردند که بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی‌کنید و ما هم بهتر از شما پیدا نمی‌کنیم و «همینی که هست»

استنباط ما از جلسه با آقای مخبر و تیم اقتصادی دولت این است که برنامه‌ای برای برون‌رفت از شرایط موجود وجود ندارد.