ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغ برای شارژ پارک حاشیه‌ای در تبریز
ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغ برای شارژ پارک حاشیه‌ای در تبریز

شورای شهر تبریز تصویب کرد؛ ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغ برای شارژ پارک حاشیه‌ای در تبریز شورای اسلامی کلانشهر تبریز در راستای بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغ برای شارژ پارک حاشیه‌ای را تصویب کرد. به گزارش تایسیز نیوز، در صد و هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، اعضای […]

شورای شهر تبریز تصویب کرد؛

ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغ برای شارژ پارک حاشیه‌ای در تبریز

شورای اسلامی کلانشهر تبریز در راستای بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغ برای شارژ پارک حاشیه‌ای را تصویب کرد.

به گزارش تایسیز نیوز، در صد و هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، اعضای شورای شهر تبریز پیرامون بحث طرح پارک حاشیه‌ای که یکی از بندهای ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ بود بحث و بررسی‌هایی انجام دادند.

حجت‌الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز در این جلسه ضمن تشریح مطالبی بیان کرد: از نظر بنده شارژ مبلغ برای پلاک خودروها غیر قانونی بوده و بهتر است هزینه‌ها به صورت ساعتی اخذ شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز بیان کرد: پیشنهاد من این است که روند پرداخت پارک حاشیه‌ای تغییر یافته و موضوع شارژ مبلغ برای پلاک خودروها حذف شود.

نهایتاً در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تبریز ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغ برای شارژ پارک حاشیه‌ای را در سال ۱۴۰۳ تصویب کردند.