منطقه ویژه اقتصادی «سهلان» رتبه نخست کشور را کسب کرد
منطقه ویژه اقتصادی «سهلان» رتبه نخست کشور را کسب کرد

با تجلیل وزرای اقتصاد و کشور؛ منطقه ویژه اقتصادی «سهلان» رتبه نخست کشور را کسب کرد منطقه ویژه اقتصادی «سهلان» در بین مناطق ویژه اقتصادی حائز رتبه اول کشور شد. در مراسم ویژه ای که برای اختتامیه همایش ملی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور با حضور خاندوزی وزیر اقتصاد، وحیدی وزیر کشور، عبدالملکی […]

با تجلیل وزرای اقتصاد و کشور؛

منطقه ویژه اقتصادی «سهلان» رتبه نخست کشور را کسب کرد

منطقه ویژه اقتصادی «سهلان» رتبه نخست کشور را کسب کرد

منطقه ویژه اقتصادی «سهلان» در بین مناطق ویژه اقتصادی حائز رتبه اول کشور شد.

در مراسم ویژه ای که برای اختتامیه همایش ملی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور با حضور خاندوزی وزیر اقتصاد، وحیدی وزیر کشور، عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیرشورای عالی مناطق و مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران مناطق آزاد و ویژه در مشهد مقدس در نظر گرفته شده بود، از منطقه ویژه اقتصادی سهلان که توانسته بود رتبه اول در بین مناطق ویژه اقتصادی کشور در کلیه مباحث مطرح شده کسب نماید تجلیل به عمل آمد.

این رتبه با توجه به عملکرد شاخص‌های ارزیابی سال ۱۴۰۲ سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی به منطقه برتر تعلق می‌گیرد.