موج تغییر فرمانداران آذربایجان‌شرقی در راه است
موج تغییر فرمانداران آذربایجان‌شرقی در راه است

موج تغییر فرمانداران آذربایجان‌شرقی در راه است/ حضور مستمر بین مردم، از ویژگی‌های مدیران دولت سیزدهم به گزارش تایسیز نیوز تراب محمدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی در مورد وضعیت فرمانداران افزود: از خصوصیات مدیران دولت سیزدهم حضور مستمر بین مردم است و نباید میزهای مدیریت بین مدیران و مردم فاصله بیاندازد ولی […]

موج تغییر فرمانداران آذربایجان‌شرقی در راه است/ حضور مستمر بین مردم، از ویژگی‌های مدیران دولت سیزدهم

به گزارش تایسیز نیوز تراب محمدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی در مورد وضعیت فرمانداران افزود:

از خصوصیات مدیران دولت سیزدهم حضور مستمر بین مردم است و نباید میزهای مدیریت بین مدیران و مردم فاصله بیاندازد ولی قضاوت امر با مردم است که هرکس از منظر خود به خدمات مدیران نگاه می کند.

جابه‌جایی مدیران در دولت‌ها امری عادی بوده و امسال در برخی شهرستان‌ها تغییراتی انجام خواهد گرفت.

تعیین فرمانداران جدید با دید کارآیی و مردمی بودن انتخاب می‌شوند و تجربه و تخصص از اصول انتصاب فرمانداران در استان است.

شان مدیران دولت سیزدهم تنها خدمت به مردم است و چون دولت در صدد حل مشکلات معیشتی مردم است نمایندگان دولت در شهرستان‌ها با این دیدگاه منصوب می‌شوند.

عدالت محوری یکی از خصوصیات مهم و بارز دولت فعلی است و بر همین اساس باید مدیران و مسئولان دارای انضباط مالی و اداری بوده و با نفی روابط ناسالم اداری بر رفع نیازهای شهروندان همت کنند.