موسويان: مجلس به همسران خارجى زنان ايرانى هم تابعيت مى‌داد
موسويان: مجلس به همسران خارجى زنان ايرانى هم تابعيت مى‌داد

موسويان: مجلس به همسران خارجى زنان ايرانى هم تابعيت مى‌داد ▪️ سفير پيشين ايران در آلمان :درست این بود که مجلس درقانون جدید نه تنها تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حفظ میکرد بلکه مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، اجازه میداد که همسران این دسته از زنان ایرانی هم […]

موسويان: مجلس به همسران خارجى زنان ايرانى هم تابعيت مى‌داد

▪️ سفير پيشين ايران در آلمان :درست این بود که مجلس درقانون جدید نه تنها تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حفظ میکرد بلکه مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، اجازه میداد که همسران این دسته از زنان ایرانی هم یا تابعیت ایرانی و یا اقامت دائم ایران را بتوانند بگیرند.

🔹حدود ٧ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند با سرمایه عظیم علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که هیچ نوع ارتباط سیستماتیکی با نهادهای حکومتی درایران ندارند.

🔹اگر هر یک میلیون ایرانی مقیم خارج یک نماینده درمجلس شورای اسلامی داشته باشد، یک سازوکار قانونی خوبی برای ارتباط و همکاری و تامین نیازها و جذب ایرانی‌های مقیم خارج ازکشور بوجود می‌آید که البنه نیازمند اصلاح قانون است.

🔹دولت هند به آن عده از هندیهایی که ترک تابعیت کرده اند، یک کارت ویژه می‌دهد که بدون ویزا به هند بعنوان کشور مادریشان سفر کنند و سرمایه‌گذاری کنند و خدماتشان را ارائه کنند. دولت ایران نیز میتواند چنین ابتکاراتی را بخرج دهد.