میزان مشارکت در شهرستان‌های آذربایجان شرقی مشخص شد
میزان مشارکت در شهرستان‌های آذربایجان شرقی مشخص شد

به صورت غیررسمی؛ میزان مشارکت در شهرستان‌های آذربایجان شرقی مشخص شد تبریز- میزان مشارکت در شهرستان‌های آذربایجان شرقی مشخص شد. به گزارش تایسیز نیوز میزان مشارکت در شهرستان‌های آذربایجان شرقی به صورت غیررسمی اعلام شد. شهرستان شبستر: ۵۳ درصد شهرستان بناب: ۶۳ درصد شهرستان بستان آباد: ۶۶ درصد شهرستان ملکان: ۷۰ درصد

به صورت غیررسمی؛

میزان مشارکت در شهرستان‌های آذربایجان شرقی مشخص شد

تبریز- میزان مشارکت در شهرستان‌های آذربایجان شرقی مشخص شد.

به گزارش تایسیز نیوز میزان مشارکت در شهرستان‌های آذربایجان شرقی به صورت غیررسمی اعلام شد.

شهرستان شبستر: ۵۳ درصد

شهرستان بناب: ۶۳ درصد

شهرستان بستان آباد: ۶۶ درصد

شهرستان ملکان: ۷۰ درصد