ناداوری ها برای هاکی آذربایجان شرقی ادامه دارد
ناداوری ها برای هاکی آذربایجان شرقی ادامه دارد

ناداوری ها برای هاکی آذربایجان شرقی ادامه دارد فرزاد ملازاده در حالی که تیم هاکی داخل سالن آذربایجان شرقی تحت هدایت مربی تیم ملی فیروز شاهی با تمامی مشکلات پیش روی پای در کوران رقابت‌های لیگ برتر نهاده است اما کارشکنی ها و ناداوری ها همچنان بر علیه تیم آذربایجان شرقی ادامه دارد و بخصوص […]

ناداوری ها برای هاکی آذربایجان شرقی ادامه دارد

فرزاد ملازاده

در حالی که تیم هاکی داخل سالن آذربایجان شرقی تحت هدایت مربی تیم ملی فیروز شاهی با تمامی مشکلات پیش روی پای در کوران رقابت‌های لیگ برتر نهاده است اما کارشکنی ها و ناداوری ها همچنان بر علیه تیم آذربایجان شرقی ادامه دارد و بخصوص تیم های داوری به شدت برعلیه این تیم داوری می کنند.

تا حدی که این ناداوری ها بر نتایج بازی ها بسیار تاثیر گذار بوده است این موضوع از این لحاظ می تواند حائز اهمیت باشد که به احتمال زیاد دست هایی در کار هستند تا کار سرمربی و تیم آذربایجان شرقی را زیر سوال ببرند و با این کار به اهداف مد نظر خود برسند.

فیروز شاهی به عنوان یک سرمربی بومی برای تیم آذربایجان شرقی هدایت تیم ملی را هم بر عهده دارد و با این تیم افتخارات بزرگی را کسب کرده است.

حال سوال اینجاست که چه کسانی قصد دارند با برنامه هایی حساب شده عملکرد این تیم و سرمربی آنرا زیر سوال ببرند.

به طور قطع به یقین جایگاه تیم موفق آذربایجان شرقی و سرمربی محبوب این تیم با چنین کارشکنی هایی از بین نخواهد رفت.ِ