نام گذاری زائر سرای آذربایجان به نام شهید آیت الله آل هاشم
نام گذاری زائر سرای آذربایجان به نام شهید آیت الله آل هاشم

در جلسه علنی شورای شهر تبریز صورت گرفت؛ نام گذاری زائر سرای آذربایجان به نام شهید آیت الله آل هاشم تایسیز نیوز- لایحه دو فوریتی از سوی شهردار تبریز برای نام گذاری زائر سرای آذربایجان شرقی در مشهد بنام شهید خدمت آیت الله آل هاشم به شورا اعلام وصول شد. به گزارشتایسیزنیوز، یکصد و نود […]

در جلسه علنی شورای شهر تبریز صورت گرفت؛

نام گذاری زائر سرای آذربایجان به نام شهید آیت الله آل هاشم

تایسیز نیوز- لایحه دو فوریتی از سوی شهردار تبریز برای نام گذاری زائر سرای آذربایجان شرقی در مشهد بنام شهید خدمت آیت الله آل هاشم به شورا اعلام وصول شد.

به گزارشتایسیزنیوز، یکصد و نود و ششمین جلسه علنی شورای شهر تبریز امروز یکشنبه ۶ خرداد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه برنامه تکریم از شهدای خدمت با مداحی مادحین آغاز و پس از آن لایحه دو فوریتی از سوی شهردار تبریز برای مساعدت مالی جهت تکمیل پروژه زائر سرای آذربایجان شرقی به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در شهر مقدس مشهد که بنام شهید خدمت “شهید آیت الله شهید آل هاشم” مزین خواهد شد، به شورا اعلام وصول شد.