نتانیاهو : سخنان گروسی بی ارزش است
نتانیاهو : سخنان گروسی بی ارزش است

نتانیاهو : سخنان گروسی بی ارزش است رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر به تهران در پاسخ به سوالی درباره تهدیدات مقامات اسرائیل و امریکا برای حمله به تاسیسات اتمی ایران گفت هر گونه حمله به تاسیسات اتمی، غیرقانونی و ممنوع است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این سخنان گروسی […]

نتانیاهو : سخنان گروسی بی ارزش است

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر به تهران در پاسخ به سوالی درباره تهدیدات مقامات اسرائیل و امریکا برای حمله به تاسیسات اتمی ایران گفت هر گونه حمله به تاسیسات اتمی، غیرقانونی و ممنوع است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این سخنان گروسی بی ارزش هستند.