نتانیاهو وزیر دفاع اسرائیل را ابقا کرد
نتانیاهو وزیر دفاع اسرائیل را ابقا کرد

نتانیاهو وزیر دفاع اسرائیل را ابقا کرد نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد یوگاو گالانت وزیر دفاع این رژیم باقی خواهد ماند. او گفت که او و گالانت توانسته‌اند اختلافات را کنار بگذارند.                      

نتانیاهو وزیر دفاع اسرائیل را ابقا کرد

نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد یوگاو گالانت وزیر دفاع این رژیم باقی خواهد ماند. او گفت که او و گالانت توانسته‌اند اختلافات را کنار بگذارند.