نصب خارج از استور اپلیکیشن در اندروید ۱۴ محدود می‌شود
نصب خارج از استور اپلیکیشن در اندروید ۱۴ محدود می‌شود

گوگل در مسیر اپل‌شدن: نصب خارج از استور اپلیکیشن در اندروید ۱۴ محدود می‌شود 🔹بر اساس گزارش Android Authority، یکی از تغییرات مهم اندروید ۱۴ روی نحوه‌ی دانلود اپلیکیشن اثر می‌گذارد. مطابق تغییرات رؤیت‌شده در کد اندروید، جدیدترین نسخه‌ی این سیستم‌عامل اپلیکیشن‌هایی را که مخصوص نسخه‌های قدیمی‌تر اندروید هستند مسدود می‌کند. 🔹 گوگل دائماً توسعه‌دهندگان […]

گوگل در مسیر اپل‌شدن: نصب خارج از استور اپلیکیشن در اندروید ۱۴ محدود می‌شود

🔹بر اساس گزارش Android Authority، یکی از تغییرات مهم اندروید ۱۴ روی نحوه‌ی دانلود اپلیکیشن اثر می‌گذارد. مطابق تغییرات رؤیت‌شده در کد اندروید، جدیدترین نسخه‌ی این سیستم‌عامل اپلیکیشن‌هایی را که مخصوص نسخه‌های قدیمی‌تر اندروید هستند مسدود می‌کند.

🔹 گوگل دائماً توسعه‌دهندگان را به به‌روزرسانی اپلیکیشن‌هایشان ترغیب می‌کند تا همیشه بهترین تجربه در جدیدترین نسخه‌ی اندروید به کاربر ارائه شود. رهنمودهای جدید گوگل پلی اعلام می‌کنند که اپلیکیشن‌ها باید حداقل روی اندروید ۱۲ متمرکز باشند، نه نسخه‌های قدیمی‌تر.