نصیرزاده: واگذاری تراکتور قطعی است
نصیرزاده: واگذاری تراکتور قطعی است

نصیرزاده: واگذاری تراکتور قطعی است مدیرعامل باشگاه تراکتور از قطعی بودن تصمیم مالک این باشگاه مبنی بر واگذاری مالکیت خبر داد. به گزارش تایسیز نیوز، هوشنگ نصیرزاده درباره واگذاری باشگاه تراکتور اظهار کرد: در مجمع سهامداران باشگاه تراکتور روز جمعه تصمیم گرفته شد که باشگاه به قیمت کارشناسی شده به فروش برسد. البته قیمت باشگاه […]

نصیرزاده: واگذاری تراکتور قطعی است

نصیرزاده: واگذاری تراکتور قطعی است

مدیرعامل باشگاه تراکتور از قطعی بودن تصمیم مالک این باشگاه مبنی بر واگذاری مالکیت خبر داد.

به گزارش تایسیز نیوز، هوشنگ نصیرزاده درباره واگذاری باشگاه تراکتور اظهار کرد: در مجمع سهامداران باشگاه تراکتور روز جمعه تصمیم گرفته شد که باشگاه به قیمت کارشناسی شده به فروش برسد. البته قیمت باشگاه مشخص است و بدهی ندارد.

او ادامه داد: نامه واگذاری باشگاه تراکتور را شنبه به استاندار محترم تحویل خواهم داد تا استانداری واگذاری را پشتیبانی کند و کسی که اهلیتش تائید شود مالکیت تراکتور را بر عهده گیرد. ۱۵ روز مهلت داده ایم که متقاضیان اقدام کنند. زنوزی این بار مصمم است تا تیم را واگذار کند.