​​​​​​​نقشه‌ کاربری اراضی بافت مرکزی شهر بروزرسانی می‌شود
​​​​​​​نقشه‌ کاربری اراضی بافت مرکزی شهر بروزرسانی می‌شود

در راستای تهیه طرح تفصیلی تبریز؛ ​​​​​​​نقشه‌ کاربری اراضی بافت مرکزی شهر بروزرسانی می‌شود با حضور نماینده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، نماینده شرکت مشاور عمارت خورشید و معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۸، ​​​​​​​نقشه‌های کاربری اراضی در محدوده شهرداری منطقه ۸ مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش تایسیز نیوزبه نقل از شهریار، […]

در راستای تهیه طرح تفصیلی تبریز؛

​​​​​​​نقشه‌ کاربری اراضی بافت مرکزی شهر بروزرسانی می‌شود

​​​​​​​نقشه‌ کاربری اراضی بافت مرکزی شهر بروزرسانی می‌شود

با حضور نماینده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، نماینده شرکت مشاور عمارت خورشید و معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۸، ​​​​​​​نقشه‌های کاربری اراضی در محدوده شهرداری منطقه ۸ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش تایسیز نیوزبه نقل از شهریار، اولین جلسه بررسی نقشه های کاربری اراضی وضع موجود در محدوده شهرداری منطقه ۸، با حضور نماینده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، نماینده شرکت مشاور عمارت خورشید و معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۸ در محل شهرداری این منطقه برگزار شد.

در این جلسه نقشه‌های وضع موجود به لحاظ نوع کاربری مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد تا برخی مغایرت‌های رویت شده در این نقشه ها توسط شرکت مشاور اصلاح شده و جهت طرح در کمیته راهبری، به شهرداری تبریز و اداره کل راه وشهرسازی تحویل داده شود.

همچنین اعضای حاضر در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم بازدید میدانی در برخی از موارد، هماهنگی های لازم را جهت بازدید از موارد مشخص انجام دادند تا در صورت لزوم نسبت به اصلاح مغایرت های احتمالی اقدام شود.