نقش دیپلماسی‌های بین‌المللی در جذب سرمایه برای کلانشهرها
نقش دیپلماسی‌های بین‌المللی در جذب سرمایه برای کلانشهرها

تبریز، یکی از شهرهای کلیدی و تاریخی ایران است که می‌تواند با جذب سرمایه گذار روند توسعه ی خود را بهبود ببخشد.به گزارش تایسیزنیوز، برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز و نقش راهبردی این رویداد در تسریع و تسهیل سیاست های دولت و جریان سازی هدفمند برای تعاملات بین المللی کلانشهر های […]

تبریز، یکی از شهرهای کلیدی و تاریخی ایران است که می‌تواند با جذب سرمایه گذار روند توسعه ی خود را بهبود ببخشد.
به گزارش تایسیزنیوز، برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز و نقش راهبردی این رویداد در تسریع و تسهیل سیاست های دولت و جریان سازی هدفمند برای تعاملات بین المللی کلانشهر های ایران را پر رنگ تر می کند.

تبریز، یکی از شهرهای کلیدی و تاریخی ایران است که می‌تواند با جذب سرمایه گذار روند توسعه ی خود را بهبود ببخشد.
به گزارش فارس برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز و نقش راهبردی این رویداد در تسریع و تسهیل سیاست های دولت و جریان سازی هدفمند برای تعاملات بین المللی کلانشهر های ایران را پر رنگ تر می کند.

امروزه بازیگران روابط بین‌الملل چندگانه و متنوع شده و اهمیت نقش‌آفرینی کلانشهر های ایران در ارتباطات بین ملت‌ها بیش از پیش محسوس است. کلان‌شهرهای ایران همانند دیگر کلان‌شهرهای جهان در حال تلاش به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی‌شدن هستند فرصتی که در صورت نبود برنامه‌ریزی استراتژیک به مثابه جا ماندن از قطار پیشرفت است.

حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در اجلاس “راه ابریشم” در کشور چین و یعقوب هوشیار شهردار تبریز در ترکیه برای پیشبرد برنامه های همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز نشان از فعال شدن دیپلماسی شهری ایران در ابعاد منطقه ای و جهانیست.

دیدار شهردار تبریز با رییس نمایندگی بازرگانی سفارت روسیه در ایران، سفیر ترکمنستان در ایران، سفیر تاجیکستان در ایران، سفیر هند در ایران، وزیرمختار و رایزن تجاری سفارت چین در ایران مدیرکل شرق اروپا و مدیترانه وزارت امور خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در گینه کوناکری، سفیر ایران در اندونزی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، سفیر آفریقای جنوبی در ایران، سفیر جمهوری کرواسی در ایران گام موثری در جذب و حضور سرمایه گذاران و مشارکت آنها در پروژه های سرمایه گذاری شهر تبریز به شمار می رود.