نماینده مجلس: مردم با افزایش قیمت ارز، «نابود» شدند
نماینده مجلس: مردم با افزایش قیمت ارز، «نابود» شدند

نماینده مجلس: مردم با افزایش قیمت ارز، «نابود» شدند / ‌نمی‌توانند «یک نان» بخرند/ این مجلس، کجا در «راس امور» است؟ موسوی لارگانی خطاب به قالیباف:شما روز گذشته گفتید دولت باید کمیته‌ای برای ساماندهی ارز تشکیل دهد پس کی قرار است این کمیته تشکیل شود؟ احترام امامزاده متولی باید نگه دارد، مردم با افزایش قیمت […]

نماینده مجلس: مردم با افزایش قیمت ارز، «نابود» شدند / ‌نمی‌توانند «یک نان» بخرند/ این مجلس، کجا در «راس امور» است؟

موسوی لارگانی خطاب به قالیباف:شما روز گذشته گفتید دولت باید کمیته‌ای برای ساماندهی ارز تشکیل دهد پس کی قرار است این کمیته تشکیل شود؟

احترام امامزاده متولی باید نگه دارد، مردم با افزایش قیمت ارز نابود شدند. امام می‌گوید مجلس در راس امور است کجا ما در راس امور هستیم؟

مردم نمی‌توانند یک نان بخرند!

یک ماه و نیم پیش شرایط امروز را پیش‌بینی کردیم و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهاد اقتصادی در مورد کنترل بازار ارز را به رییس جمهور منتقل کردیم.