نوبت قیمت‌گذاری به ماشین‌های مونتاژی رسید
نوبت قیمت‌گذاری به ماشین‌های مونتاژی رسید

نوبت قیمت‌گذاری به ماشین‌های مونتاژی رسید سخنگوی شورای رقابت: همه‌ بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده شده و برهمین اساس برای اولین‌بار شورا خودروهای مونتاژی را هم قیمت‌گذاری می‌کند. فردا قیمت خودروهای مونتاژی باتوجه به شاخص رقابت‌پذیری با سه خودروی مشابه خارجی مقایسه شده و مشخص می‌شود و احتمالا در این خودروها کاهش قیمت […]

نوبت قیمت‌گذاری به ماشین‌های مونتاژی رسید

سخنگوی شورای رقابت: همه‌ بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده شده و برهمین اساس برای اولین‌بار شورا خودروهای مونتاژی را هم قیمت‌گذاری می‌کند.

فردا قیمت خودروهای مونتاژی باتوجه به شاخص رقابت‌پذیری با سه خودروی مشابه خارجی مقایسه شده و مشخص می‌شود و احتمالا در این خودروها کاهش قیمت نیز داشته باشیم. اعلام قیمت این خودروها نیز برعهده وزارت صمت است.