هاشمی‌طبا: امروز بیش از همیشه مردم می‌خواهند مهاجرت کنند
هاشمی‌طبا: امروز بیش از همیشه مردم می‌خواهند مهاجرت کنند

هاشمی‌طبا: امروز بیش از همیشه مردم می‌خواهند مهاجرت کنند و باید پول با خود ببرند؛ خرید ارز هم قیمت را بالا می‌برد مصطفی هاشمی طبا:ترمز بریدگی قیمت‌ها به شکل امروزی قبلا پیش بینی شده بود. پول و شبه پول در کشورمان زیاد است و خروج سرمایه وجود دارد، امروز بیش از همیشه مردم می‌خواهند مهاجرت […]

هاشمی‌طبا: امروز بیش از همیشه مردم می‌خواهند مهاجرت کنند و باید پول با خود ببرند؛ خرید ارز هم قیمت را بالا می‌برد

مصطفی هاشمی طبا:ترمز بریدگی قیمت‌ها به شکل امروزی قبلا پیش بینی شده بود. پول و شبه پول در کشورمان زیاد است و خروج سرمایه وجود دارد، امروز بیش از همیشه مردم می‌خواهند مهاجرت کنند و باید پول با خود ببرند و خرید ارز هم قیمت را بالا می‌برد. در آینده نیز پیش بینی می‌شود نرخ ارز صعود کند.

دولت با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارد، ولی در برابر این حجم تورم اگر بخواهد عملکرد درستی داشته باشد باید جلوی خروج سرمایه را بگیرد و به طور کامل از قاچاق جلوگیری کند، اما اگر با این روش ادامه بدهیم این روند افزایشی ادامه پیدا می‌کند.

تیم اقتصادی دولت نمی‌تواند کار خاصی انجام بدهد و اختیارات دولت‌ها محدود است، جراحی اقتصادی هم تبعات زیادی دارد باید به همین صورت و با رفع و رجوع روزانه بگذرانند.