هر ساعت ۲ ایرانی در تصادفات کشته می‌شوند!
هر ساعت ۲ ایرانی در تصادفات کشته می‌شوند!

هر ساعت ۲ ایرانی در تصادفات کشته می‌شوند! رئیس پلیس راهور:سال گذشته نزدیک به ۱۷ هزار نفر از هموطنانمان را در راه‌ها و شهرها بر اثر تصادف از دست دادیم و ۳۰۰ هزار نفر نیز مجروح و مصدوم شدند! یعنی در هر ساعت تقریباً دو نفر کشته و ۴۰ نفر نیز در کشورمان مجروح می‌شوند. […]

هر ساعت ۲ ایرانی در تصادفات کشته می‌شوند!

رئیس پلیس راهور:سال گذشته نزدیک به ۱۷ هزار نفر از هموطنانمان را در راه‌ها و شهرها بر اثر تصادف از دست دادیم و ۳۰۰ هزار نفر نیز مجروح و مصدوم شدند! یعنی در هر ساعت تقریباً دو نفر کشته و ۴۰ نفر نیز در کشورمان مجروح می‌شوند.

در سال ۸۳-۸۴ آمار جانباختگان تصادفات تقریباً ۲۷ هزار نفر بوده اما با کارهایی که انجام شده، به لطف خدا این کاهش ۱۰ هزار نفری اتفاق افتاده است.

در تصادفات رانندگی، به لحاظ مادی به ازای هر جانباخته تصادفات حدود ۸ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌شود بطوریکه خسارات مادی ناشی از تصادفات، معادل ۷ درصد تولید ناخالص ملی می شود!