هر پدیده زشت جامعه، واکنش مردم به سیاست‌های غلط مدیریتی در جامعه است
هر پدیده زشت جامعه، واکنش مردم به سیاست‌های غلط مدیریتی در جامعه است

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز گفت: هر پدیده زشت جامعه، واکنش مردم به سیاست‌های غلط مدیریتی در جامعه است. به گزارش تایسیزنیوز، روح الله رشیدی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه شورای شهر تبریز با بیان اینکه ۲ پدیده دستفروشی و وانت‌بار از یکدیگر متمایز هستند، اظهار کرد: دستفروشی پیش […]

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز گفت: هر پدیده زشت جامعه، واکنش مردم به سیاست‌های غلط مدیریتی در جامعه است.

به گزارش تایسیزنیوز، روح الله رشیدی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه شورای شهر تبریز با بیان اینکه ۲ پدیده دستفروشی و وانت‌بار از یکدیگر متمایز هستند، اظهار کرد: دستفروشی پیش از وانت‌بارها وجود داشت و ضرورت دارد ابتدا ماهیت این پدیده‌ها را بشناسیم و برای آن نسخه‌پیچی کنیم.

وی افزود: هر پدیده زشت جامعه، واکنش مردم به سیاست‌های غلط مدیریتی در جامعه است و ضرورت دارد دستگاه سیاستگذار بدون تحصیل نتایج مطالعات علمی و کاربردی، هیچ مجوزی صادر نکند، چون این پدیده در ترکیب اقتصاد شهری جای‌گرفته است. 

شهرداری نباید سینه سپر کند

رشیدی با اشاره به اینکه معتقد است شهرداری نباید در این حوزه سینه سپر کند، ادامه داد: شهرداری تبریز باید تنها به تکلیف خود عمل کند و نهادهای اجتماعی که تکالیف اجتماعی دارند و باید ورود اساسی کنند.