هزینه-فایدۀ رأی اعتراضی/ دیدگاه ۴ کنش‌گر و تحلیل‌گر دربارۀ ایدۀ حسن روحانی
هزینه-فایدۀ رأی اعتراضی/ دیدگاه ۴ کنش‌گر و تحلیل‌گر دربارۀ ایدۀ حسن روحانی

هزینه-فایدۀ رأی اعتراضی/ دیدگاه ۴ کنش‌گر و تحلیل‌گر دربارۀ ایدۀ حسن روحانی هر چند به نظر می رسد روحانی می خواهد از مدل واکنش هاشمی رفسنجانی در واکنش به رد صلاحیت خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ تبعیت کند که از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت و آرای خود را به جانب سبد رأی او […]

هزینه-فایدۀ رأی اعتراضی/ دیدگاه ۴ کنش‌گر و تحلیل‌گر دربارۀ ایدۀ حسن روحانی

هر چند به نظر می رسد روحانی می خواهد از مدل واکنش هاشمی رفسنجانی در واکنش به رد صلاحیت خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ تبعیت کند که از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت و آرای خود را به جانب سبد رأی او هدایت کرد اما مشخص نیست ۱۰ سال بعد از آن حسن روحانی چه در سر دارد…

 تایسیز نیوز- حسن روحانی رییس جمهوری پیشین ایران و عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری در بخش پایانی بیانیۀ خود در واکنش به رد صلاحیت در انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری بار دیگر رأی اعتراضی را بهتر از رأی ندادن دانسته است.

    هر چند به نظر می رسد او می خواهد از مدل واکنش هاشمی رفسنجانی در واکنش به رد صلاحیت خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ تبعیت کند که رییس جمهوری اسبق ایران از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت و آرای خود را به جانب سبد رأی او هدایت و با یاری سید محمد خاتمی و پایگاه گستردۀ اجتماعی او روحانیِ آن زمان اصول گرا را بر کرسی ریاست جمهوری نشاندند، اما مشخص نیست ۱۰ سال بعد از آن حسن روحانی چه در سر دارد چرا که انتخابات ریاست جمهوری در میان نیست و روحانی نامزد خبرگان بوده در حالی که قلت نامزد ها به گون های است که در برخی استان ها مانند خراسان جنوبی که ابراهیم رییسی نامزد شده رقیبی وجود ندارد و در بعضی مانند زنجان نامزد تأییید صلاحیت شده باقی نمانده و در استان فارس تعداد تأیید شده های خبرگان کمتر از صندلی های مورد نیاز است.