همتی : رئیسی هم مسئولیت راه اندازی مجدد گشت ارشاد را به عهده نمی‌گیرد
همتی : رئیسی هم مسئولیت راه اندازی مجدد گشت ارشاد را به عهده نمی‌گیرد

همتی : رئیسی هم مسئولیت راه اندازی مجدد گشت ارشاد را به عهده نمی‌گیرد عبدالناصر همتی ، رئیس اسبق بانک مرکزی در توییتی نوشت: جالبه! رئیس جمهور هم مسئولیت راه اندازی مجدد روش گشت ارشاد را به عهده نمی‌گیرد! جالبه! رئیس جمهور هم مسئولیت راه اندازی مجدد روش ‎گشت ارشاد را به عهده نمی‌گیرد! خوب، […]

همتی : رئیسی هم مسئولیت راه اندازی مجدد گشت ارشاد را به عهده نمی‌گیرد

همتی : رئیسی هم مسئولیت راه اندازی مجدد گشت ارشاد را به عهده نمی‌گیرد

عبدالناصر همتی ، رئیس اسبق بانک مرکزی در توییتی نوشت: جالبه! رئیس جمهور هم مسئولیت راه اندازی مجدد روش گشت ارشاد را به عهده نمی‌گیرد!

جالبه! رئیس جمهور هم مسئولیت راه اندازی مجدد روش ‎گشت ارشاد را به عهده نمی‌گیرد!

خوب، حالا که نظر جامعه را می‌دانید چه اصراری بر ادامه این روش دارید؟! 

انتخابات هم که درپیش است، فکر نمی‌کنید همان ‎گشت ارشاد مدیران را بچسبید به صواب نزدیکتر باشه؟!