همزمان با برگزاری آیین اختتام؛<br>برترین‌های نوازندگی چهارمین جشنواره موغام شناخته شدند
همزمان با برگزاری آیین اختتام؛<br>برترین‌های نوازندگی چهارمین جشنواره موغام شناخته شدند

🔶 همزمان با برگزاری آیین اختتام؛برترین‌های نوازندگی چهارمین جشنواره موغام شناخته شدند به گزارش تایسیز نیوزهمزمان با اختتامیه چهارمین جشنواره سراسری موغام نفرات برتر بخش نوازندگی در دو گروه سنی الف و ب مشخص شدند. هیئت داوران در بخش نوازندگی سازهای کوبه‌ای در بخش ساز قوشا ناغارا با اهدای لوح و جایزه نقدی از  هومن صیرفی و افشین […]

🔶 همزمان با برگزاری آیین اختتام؛
برترین‌های نوازندگی چهارمین جشنواره موغام شناخته شدند

به گزارش تایسیز نیوزهمزمان با اختتامیه چهارمین جشنواره سراسری موغام نفرات برتر بخش نوازندگی در دو گروه سنی الف و ب مشخص شدند.

هیئت داوران در بخش نوازندگی سازهای کوبه‌ای در بخش ساز قوشا ناغارا با اهدای لوح و جایزه نقدی از  هومن صیرفی و افشین گوهری نژاد ( از خامنه ) تقدیر کردند.

همچنین هیئت داوران در بخش ساز قاوال در گروه سنی الف با اهدای لوح و جایزه نقدی از  یاشار نیک آسا مهرزاد تقی زاده تقدیر کردند.

https://t.me/hamshahriazarbayjansharghi