هواپیمایی آتا صدر نشین شرکت‌های هواپیمایی کشور
هواپیمایی آتا صدر نشین شرکت‌های هواپیمایی کشور

با بیشترین جابجایی مسافر در ۳ ماه نخست سال؛ هواپیمایی آتا صدر نشین شرکت‌های هواپیمایی کشور هواپیمایی آتا در فروردین ماه سال جاری، با انجام ۱۴۶۴ پرواز داخلی و خارجی و پذیرش ۲۰۵۳۱۱ مسافر، بیشترین تعداد جابجایی مسافر را به خود اختصاص داد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی آتا و بر […]

با بیشترین جابجایی مسافر در ۳ ماه نخست سال؛

هواپیمایی آتا صدر نشین شرکت‌های هواپیمایی کشور

هواپیمایی آتا صدر نشین شرکت‌های هواپیمایی کشور

هواپیمایی آتا در فروردین ماه سال جاری، با انجام ۱۴۶۴ پرواز داخلی و خارجی و پذیرش ۲۰۵۳۱۱ مسافر، بیشترین تعداد جابجایی مسافر را به خود اختصاص داد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی آتا و بر اساس آمار اعلام شده توسط شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران، شرکت هواپیمایی آتا با جابجایی مجموع ۶۳۳۶۰۸ مسافر در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد، بهترین عملکرد از حیث جابجایی مسافر را در بین شرکت‌های هواپیمایی ثبت نمود.

طبق این آمار، هواپیمایی آتا در فروردین ماه سال جاری، با انجام ۱۴۶۴ پرواز داخلی و خارجی و پذیرش ۲۰۵۳۱۱ مسافر، بیشترین تعداد جابجایی مسافر را به خود اختصاص داد.

در اردیبهشت ماه نیز این هواپیمایی با جابجایی ۲۲۴۴۶۸ مسافر بیشترین سهم را از جابجایی مسافران داخلی و خارجی داشت.

همچنین طبق آمار مربوط به خرداد ماه، ۲۰۳۸۲۹ مسافر در پروازهای داخلی و خارجی آتا پذیرش گردید.

بر این اساس هواپیمایی آتا با انجام ۴۴۳۶ پرواز داخلی و خارجی و پذیرش بیش از ۶۳۰ هزار مسافر، ضمن صدر نشینی در جدول آمار منتشر شده هر ۳ ماه اول سال، بالاترین میزان پذیرش و اعزام مسافر به مقاصد مختلف داخلی و خارجی را در کشور به نام خود ثبت کرد.‌

این در حالی است که طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری برای خرداد ماه، هواپیمایی آتا در این ماه با بهبود عملکرد و کاهش میزان پروازهای تاخیردار، جایگاه یازدهم را در بین شرکت‌های هواپیمایی کسب نمود.