هوای آذربایجان شرقی جمعه بارانی می‌شود
هوای آذربایجان شرقی جمعه بارانی می‌شود

هوای آذربایجان شرقی جمعه بارانی می‌شود تایسیز نیوز- کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: برای روز جمعه این هفته انتظار بارش در برخی نواحی استان را داریم. نوروز اصغرزاده گفت: با گذر امواج تراز میانی جو ، بارش ضعیف در نواحی شمالی و شرقی استان پیش بینی می شود که روز شنبه […]

هوای آذربایجان شرقی جمعه بارانی می‌شود

هوای آذربایجان شرقی جمعه بارانی می‌شود

تایسیز نیوز- کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: برای روز جمعه این هفته انتظار بارش در برخی نواحی استان را داریم.

نوروز اصغرزاده گفت: با گذر امواج تراز میانی جو ، بارش ضعیف در نواحی شمالی و شرقی استان پیش بینی می شود که روز شنبه شدت خواهد گرفت.

وی با اعلام اینکه تغییرات دمایی قابل توجهی تا روز جمعه پیش بینی نمی شود، اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته کمینه دمای استان از ورزقان با پنج درجه بالای صفر و بیشینه دما از جلفا با ۳۳ درجه سانتی گراد بالای صفر گزارش شده است.

اصغرزاده گفت: دمای تبریز در زمان حاضر ۲۱ درجه بالای صفر است که نسبت به دیروز تغییری ندارد و برای فردا افزایش ۲ درجه ای دما انتظار می رود .