هوای تبریز ناسالم شد
هوای تبریز ناسالم شد

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد: شاخص آلودگی هوای تبریز بر اساس متوسط ۲۴ ساعته گذشته اکنون ناسالم شد.   به گزارش تایسیزنیوز، شهنام اشتری اظهار کرد: بر اساس سنجش مرکز پایش کیفی هوا اداره کل حفاظت محیط زیست استان این متوسط که از ساعت ۱۷ روز جمعه تا ۱۷ روز شنبه […]

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد: شاخص آلودگی هوای تبریز بر اساس متوسط ۲۴ ساعته گذشته اکنون ناسالم شد.  

به گزارش تایسیزنیوز، شهنام اشتری اظهار کرد: بر اساس سنجش مرکز پایش کیفی هوا اداره کل حفاظت محیط زیست استان این متوسط که از ساعت ۱۷ روز جمعه تا ۱۷ روز شنبه براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۸۰ است قابل قبول بوده و اکنون ناسالم بودن هوا را نشان می دهد.
وی افزود: هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۵ بوده و بر این اساس هوای کلانشهر تبریز ناسالم برای افراد حساس است.
هفته گذشته به علت آلودگی هوای تبریز و حومه مدارس شهرستان های تبریز و اسکو در تمام مقاطع به مدت سه روز تعطیل شد.

با توجه به وضع کنونی آلودگی هوا توصیه می‌شود افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.
شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ خوب و هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ سالم، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز ناسالم برای تمام گروه‌ها، ۲۰۰ تا ۳۰۰ خیلی ناسالم و بیش از ۳۰۰ خطرناک و بحرانی است.