واردات گوشت گرم گوسفندی و گوساله از آفریقای جنوبی آغاز شد
واردات گوشت گرم گوسفندی و گوساله از آفریقای جنوبی آغاز شد

واردات گوشت گرم گوسفندی و گوساله از آفریقای جنوبی آغاز شد سفیر ایران در آفریقای جنوبی گفت: واردات گوشت گرم گوسفندی و گوساله از آفریقای جنوبی به مقصد ایران آغاز شد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از مهر، سفیر ایران در آفریقای جنوبی خبر داد، واردات گوشت گرم گوسفندی و گوساله از آفریقای جنوبی […]

واردات گوشت گرم گوسفندی و گوساله از آفریقای جنوبی آغاز شد

واردات گوشت گرم گوسفندی و گوساله از آفریقای جنوبی آغاز شد

سفیر ایران در آفریقای جنوبی گفت: واردات گوشت گرم گوسفندی و گوساله از آفریقای جنوبی به مقصد ایران آغاز شد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از مهر، سفیر ایران در آفریقای جنوبی خبر داد، واردات گوشت گرم گوسفندی و گوساله از آفریقای جنوبی به مقصد ایران آغاز شده است.

وی عنوان کرده، ناظران بهداشتی و شرعی اعزامی از کشورمان بر تمام مراحل از پرورش تا کشتار دام‌ها در آفریقای جنوبی نظارت دارند.

افزایش واردات گوشت گرم گوسفند و گوساله از آفریقای جنوبی طی روزها و هفته‌های آینده، در تعادل بازار گوشت قرمز کشور تأثیر بسزایی دارد.