واکنش اسحاق جهانگیری به اخراج اساتید: این روش‌های ضد علم و ضد توسعه را متوقف کنید
واکنش اسحاق جهانگیری به اخراج اساتید: این روش‌های ضد علم و ضد توسعه را متوقف کنید

واکنش اسحاق جهانگیری به اخراج اساتید: این روش‌های ضد علم و ضد توسعه را متوقف کنید توسعه علمی پیش نیاز توسعه ایران، و جایگاه آن دانشگاه مستقل، آزاد و امن است. برخورد با اساتید توانا ولو منتقد و دانشجویان دغدغه‌مند ولو معترض با هر توجيهى، بسیار نگران‌کننده و زیانبار است و نتیجه‌اى جز دلسردى نخبگان […]

واکنش اسحاق جهانگیری به اخراج اساتید: این روش‌های ضد علم و ضد توسعه را متوقف کنید

توسعه علمی پیش نیاز توسعه ایران، و جایگاه آن دانشگاه مستقل، آزاد و امن است.

برخورد با اساتید توانا ولو منتقد و دانشجویان دغدغه‌مند ولو معترض با هر توجيهى، بسیار نگران‌کننده و زیانبار است و نتیجه‌اى جز دلسردى نخبگان و اندیشمندان و مهاجرت آنان ندارد.

به فکر ایران عزیز و آینده آن باشیم. این روش‌های ضد علم و ضد توسعه را متوقف کنید.