واکنش دانشگاه تبریز به حواشی استفاده اخیر شهرداری از محلول یخ‌زدا
واکنش دانشگاه تبریز به حواشی استفاده اخیر شهرداری از محلول یخ‌زدا

واکنش دانشگاه تبریز به حواشی استفاده اخیر شهرداری از محلول یخ‌زدا معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز در موارد مطرح شده اخیر در خصوص محلول یخ‌زدای مورد استفاده شهرداری و برای تنویر افکار عمومی اطلاعیه ای صادر کرد. به گزارش تایسیز نیوز، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز در مورد موارد مطرح شده اخیر محلول […]

واکنش دانشگاه تبریز به حواشی استفاده اخیر شهرداری از محلول یخ‌زدا

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز در موارد مطرح شده اخیر در خصوص محلول یخ‌زدای مورد استفاده شهرداری و برای تنویر افکار عمومی اطلاعیه ای صادر کرد.

واکنش دانشگاه تبریز به حواشی استفاده اخیر شهرداری از محلول یخ‌زدا

به گزارش تایسیز نیوز، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز در مورد موارد مطرح شده اخیر محلول یخ زدایی مورد استفاده شهرداری تبریز و برای تنویر افکار عمومی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز متن این اطلاعیه بدین شرح است:

نظر به موارد مطرح شده در خصوص سمی یا بی خطر بودن محلول یخ زدایی مورد استفاده شهرداری  تبریز، ذکر چند نکته جهت اطلاع عموم همشهریان محترم ضروری است:

۱-  تاکنون هیچگونه قرارداد حقوقی پژوهشی بین دانشگاه تبریز با شهرداری تبریز مبنی بر استخراج فرمولاسیون اولیه، تهیه و یا تولید انبوه محلول های مورد اشاره منعقد نشده است.

۲. اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها با توجه به مسئولیت اجتماعی خود می‌توانند با مذاکره با سازمانهای مختلف، در نظام حل مسائل و مشکلات سازمان‌ها ورود پیدا کرده و نظرات کارشناسی خود را در قالب انتفاع مالی یا هر قالب دیگری در اختیار آنها قرار دهند. پرواضح است نظرات ارائه شده توسط اعضای هیات علمی، لزوما نظر حقوقی یا علمی دانشگاه نخواهد بود. 

۳. در مورد محلول های یخ زدایی نیز که  امسال و سال قبل در شهر تبریز  مورد استفاده قرار گرفته اند، نظرات موافق یا مخالف ارائه شده توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه، صرفا نظرات کارشناسی و تخصصی ایشان بوده و سامانه جامع آزمایشگاهی دانشگاه تبریز مسئولیتی در قبال رد یا تایید اظهارات یاد شده نخواهد داشت.

۴. نظر به بندهای سه گانه مطرح شده، دانشگاه تبریز آمادگی دارد تا در صورت درخواست نهادهای ذیربط و مراجع قانونی، با تشکیل تیم پژوهشی نسبت به بررسی دقیق و علمی موارد مطرح شده پرداخته و نتایج را در اختیار آنان قرار دهد.