واکنش سخنگوی دولت خاتمی به از سرگیری روابط تهران-ریاض
واکنش سخنگوی دولت خاتمی به از سرگیری روابط تهران-ریاض

واکنش سخنگوی دولت خاتمی به از سرگیری روابط تهران-ریاض عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی در توئیتی در واکنش به از سرگیری روابط تهران-ریاض نوشت: توافق ایران و عربستان گامی موثر برای امنیت منطقه ای است. بیش باد.

واکنش سخنگوی دولت خاتمی به از سرگیری روابط تهران-ریاض

عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی در توئیتی در واکنش به از سرگیری روابط تهران-ریاض نوشت: توافق ایران و عربستان گامی موثر برای امنیت منطقه ای است. بیش باد.