واکنش نکونام به‌ بیانیه فولاد با یک لبخند!
واکنش نکونام به‌ بیانیه فولاد با یک لبخند!

واکنش نکونام به‌ بیانیه فولاد با یک لبخند! جواد نکونام بعد از بیانیه باشگاه فولاد متنی در اینستاگرامش منتشر کرد که به شرح زیر است:سال‌های فوق العاده‌ای در کنارهم سپری کردیم. از یکسو ناراحتم که ترک‌تان کردم و از سوی دیگر احساس رضایت و غرور می‌کنم که در سراسر این روزها در کنار هم جنگیدیم، […]

واکنش نکونام به‌ بیانیه فولاد با یک لبخند!

جواد نکونام بعد از بیانیه باشگاه فولاد متنی در اینستاگرامش منتشر کرد که به شرح زیر است:سال‌های فوق العاده‌ای در کنارهم سپری کردیم. از یکسو ناراحتم که ترک‌تان کردم و از سوی دیگر احساس رضایت و غرور می‌کنم که در سراسر این روزها در کنار هم جنگیدیم، اشک ریختیم و خندیدیم.