وجود «لیتیوم» در دریاچه ارومیه؛ از شایعه تا واقعیت
وجود «لیتیوم» در دریاچه ارومیه؛ از شایعه تا واقعیت

وجود «لیتیوم» در دریاچه ارومیه؛ از شایعه تا واقعیت صراف، رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز:موضوع وجود لیتیوم در دریاچه ارومیه شاید به دلیل اینکه مکان آن دریاچه ارومیه بوده، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 🔹ادعای خشکاندن دریاچه ارومیه به دلیل استخراج لیتیوم غیرمنطقی است. 🔹مطرح کردن این موضوع در یکی از […]

وجود «لیتیوم» در دریاچه ارومیه؛ از شایعه تا واقعیت

صراف، رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز:موضوع وجود لیتیوم در دریاچه ارومیه شاید به دلیل اینکه مکان آن دریاچه ارومیه بوده، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

🔹ادعای خشکاندن دریاچه ارومیه به دلیل استخراج لیتیوم غیرمنطقی است.

🔹مطرح کردن این موضوع در یکی از رسانه‌ها، از نظر علمی فاقد ارزش و محتوای خبری است.

🔹استخراج لیتیوم، ارزش خشکاندن دریاچه ارومیه را ندارد.

🔹برداشت لیتیوم از دریاچه ارومیه توجیه اقتصادی ندارد.

🔹هر کیلو لیتیوم با ارزش حداکثر ۱۵۰ دلار حتی کمتر از قیمت یک کیلو زعفران به قیمت ۱۵۰۰۰ دلار است.