وجود چشمه های جوشان در دریاچه ارومیه طبیعی است
وجود چشمه های جوشان در دریاچه ارومیه طبیعی است

وجود چشمه های جوشان در دریاچه ارومیه طبیعی است رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گفت :دریاچه ارومیه به عنوان یک اکوسیستم تالابی در حالت طبیعی و عادی زیست محیطی خود قرار دارد. به گزارش تایسیز نیوز، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گفت : مطابق پایش های زیست محیطی و بررسی های کارشناسی ، […]

وجود چشمه های جوشان در دریاچه ارومیه طبیعی است

رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گفت :دریاچه ارومیه به عنوان یک اکوسیستم تالابی در حالت طبیعی و عادی زیست محیطی خود قرار دارد.

به گزارش تایسیز نیوز، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گفت : مطابق پایش های زیست محیطی و بررسی های کارشناسی ، هیچ مورد غیر عادی و غیر طبیعی در دریاچه وجود ندارد و این دریاچه شرایط طبیعی و عادی خود را به عنوان‌ یک اکوسیستم تالابی طی می کند.

مرتضی داوودی افزود: دریاچه ارومیه همانند سایر اکوسیستم های تالابی متاثر از شرایط آب و هوایی و بارندگی هاست و وجود منابع آب زیرزمینی و چشمه های جوشان در بستر و حاشیه دریاچه ارومیه یک امر عادی و طبیعی است و در طول تاریخ حیات این دریاچه به عنوان یکی از منابع تامین نیاز آبی آن مطرح بوده است و در فصول بارندگی این موضوع مشاهده می شود و موضوع جدید یا خارق العاده ای نیست.

وی با توجه به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی و رسانه ها مبنی بر فعال شدن و جوشیدن چشمه های آب در دریاچه ارومیه گفت : هیچگونه مورد غیرعادی در دریاچه ارومیه وجود ندارد و این دریاچه شرایط طبیعی و عادی خود را با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی طی می کند.