ورود قایق‌های تندروی فرانسوی به ناوگان نیروی دریایی سعودی
ورود قایق‌های تندروی فرانسوی به ناوگان نیروی دریایی سعودی

🔻ورود قایق‌های تندروی فرانسوی به ناوگان نیروی دریایی سعودی 🔹عربستان سعودی از تحویل اولین نمونه‌های قایق‌های تندروی فرانسه «کواچ» و آغاز به کارگیری آن در ناوگان نیروی دریایی خود خبر داد.

🔻ورود قایق‌های تندروی فرانسوی به ناوگان نیروی دریایی سعودی

🔹عربستان سعودی از تحویل اولین نمونه‌های قایق‌های تندروی فرانسه «کواچ» و آغاز به کارگیری آن در ناوگان نیروی دریایی خود خبر داد.