وزیر نفت ونزوئلا: ایران در حوزه انرژی و فنی تجربه زیادی دارد؛ مایل به انتقال این تجربیات هستیم
وزیر نفت ونزوئلا: ایران در حوزه انرژی و فنی تجربه زیادی دارد؛ مایل به انتقال این تجربیات هستیم

🔻وزیر نفت ونزوئلا: ایران در حوزه انرژی و فنی تجربه زیادی دارد؛ مایل به انتقال این تجربیات هستیم 🔹️وزیر امور خارجه در این دیدار بر توسعه و تقویت همکاری‌ها با ونزوئلا، به ویژه اجرای تفاهمات تأکید کرد و خواستار رفع موانع و چالش‌ها و سرعت بخشیدن به روند همکاری‌ها شد. 🔹️وزیر نفت ونزوئلا با اشاره […]

🔻وزیر نفت ونزوئلا: ایران در حوزه انرژی و فنی تجربه زیادی دارد؛ مایل به انتقال این تجربیات هستیم

🔹️وزیر امور خارجه در این دیدار بر توسعه و تقویت همکاری‌ها با ونزوئلا، به ویژه اجرای تفاهمات تأکید کرد و خواستار رفع موانع و چالش‌ها و سرعت بخشیدن به روند همکاری‌ها شد.

🔹️وزیر نفت ونزوئلا با اشاره به تجربیات فراوان ایران در حوزه انرژی و فنی، برای انتقال این تجربیات به ونزوئلا و همکاری نزدیک‌تر در حوزه نفت ابراز تمایل کرده و همکاری در این زمینه را موجب ارتقای جایگاه دو کشور در سطح جهان برشمرد.