وزیر ورزش جدایی کی‌روش از تیم ملی را تکذیب کرد
وزیر ورزش جدایی کی‌روش از تیم ملی را تکذیب کرد

وزیر ورزش جدایی کی‌روش از تیم ملی را تکذیب کرد 🔹 ممنون زحمات کی روش هستیم نگرش و مواضعی که داشتند. 🔹به هیچ عنوان خبر خداحافظی کی روش را نشنیدم. ما از نظر فدراسیون حمایت می کنیم و اگر نظر ما را بخواهند حمایت می کنیم. 🔹 چون این تصمیمات فنی و تخصصی است منتظر […]

وزیر ورزش جدایی کی‌روش از تیم ملی را تکذیب کرد

🔹 ممنون زحمات کی روش هستیم نگرش و مواضعی که داشتند.

🔹به هیچ عنوان خبر خداحافظی کی روش را نشنیدم. ما از نظر فدراسیون حمایت می کنیم و اگر نظر ما را بخواهند حمایت می کنیم.

🔹 چون این تصمیمات فنی و تخصصی است منتظر نظر فدراسیون هستیم تا حمایت کامل خود را از وی داشته باشیم.