وزیر ورزش: در جریان استعفای مدیرعامل استقلال نیستم
وزیر ورزش: در جریان استعفای مدیرعامل استقلال نیستم

وزیر ورزش: در جریان استعفای مدیرعامل استقلال نیستم سجادی:رسماً و حتی غیر رسمی یا تلفن و حتی پیامک در جریان استعفا فتح‌الله‌زاده قرار نگرفته‌ام. این آمدن‌ها و رفتن‌ها در تمامی پست‌ها امری طبیعی است اما مهم این است که اگر با برنامه باشیم این آمدن‌ها و رفتن‌ها لطمه‌ای به ساختار نمی‌زند. علی فتح‌الله‌زاده با انتشار […]

وزیر ورزش: در جریان استعفای مدیرعامل استقلال نیستم

سجادی:رسماً و حتی غیر رسمی یا تلفن و حتی پیامک در جریان استعفا فتح‌الله‌زاده قرار نگرفته‌ام.

این آمدن‌ها و رفتن‌ها در تمامی پست‌ها امری طبیعی است اما مهم این است که اگر با برنامه باشیم این آمدن‌ها و رفتن‌ها لطمه‌ای به ساختار نمی‌زند.

علی فتح‌الله‌زاده با انتشار پستی در اینستاگرام، از مدیرعاملی استقلال استعفا داد.