وزیر کشور: روند اجرای طرح مولدسازی حتما به اطلاع مردم رسانده می‌شود
وزیر کشور: روند اجرای طرح مولدسازی حتما به اطلاع مردم رسانده می‌شود

وزیر کشور: روند اجرای طرح مولدسازی حتما به اطلاع مردم رسانده می‌شود وحیدی:دغدغه نظارت بر طرح مولدسازی در کمیته‌ای ناظر بر مولدسازی وجود دارد تا آنچه انجام می‌شود، صرف سرمایه‌گذاری جدید شود. 🔹جای هیچ نگرانی نیست. سازوکارها خیلی جدی پیش‌بینی شده است. 🔹بحث نظارت هم خواسته درستی بوده و مورد تاکید دولت است. 🔹روند اجرای […]

وزیر کشور: روند اجرای طرح مولدسازی حتما به اطلاع مردم رسانده می‌شود

وحیدی:دغدغه نظارت بر طرح مولدسازی در کمیته‌ای ناظر بر مولدسازی وجود دارد تا آنچه انجام می‌شود، صرف سرمایه‌گذاری جدید شود.

🔹جای هیچ نگرانی نیست. سازوکارها خیلی جدی پیش‌بینی شده است.

🔹بحث نظارت هم خواسته درستی بوده و مورد تاکید دولت است.

🔹روند اجرای طرح مولدسازی حتما به اطلاع مردم رسانده می‌شود.