وعده نوریِ شهردار تبریزتکمیل پروژه فیبر نوری تا آذر سال آینده
وعده نوریِ شهردار تبریزتکمیل پروژه فیبر نوری تا آذر سال آینده

وعده نوریِ شهردار تبریزتکمیل پروژه فیبر نوری تا آذر سال آینده یعقوب هوشیار، شهردار تبریز:پروژه فیبر نوری به عنوان زیرساخت هوشمندسازی تا آذر سال آینده تکمیل خواهد شد. در حال حاضر هیچ پایشی برای تخلفات رانندگی در سطح شهر وجود ندارد اما سال بعد، در سطح شهر هم دوربین‌های نظارتی و هم فیبر نوری ایجاد […]

وعده نوریِ شهردار تبریزتکمیل پروژه فیبر نوری تا آذر سال آینده

یعقوب هوشیار، شهردار تبریز:پروژه فیبر نوری به عنوان زیرساخت هوشمندسازی تا آذر سال آینده تکمیل خواهد شد.

در حال حاضر هیچ پایشی برای تخلفات رانندگی در سطح شهر وجود ندارد اما سال بعد، در سطح شهر هم دوربین‌های نظارتی و هم فیبر نوری ایجاد می‌شود.

احداث شهرک جوانان وظیفه دولت است، اما برای رفع مخاطره از بافت ناکارآمد، شهرداری تبریز اقدام به احداث ۱۵۰۰ واحد مسکونی می‌کند.

تمام تلاش ما این است که تا پایان سال جاری بدهی شهرداری به اشخاص پرداخت شود و بخشی نیز در سال بعد توسط مرکز و مناطق پرداخت می‌شود.