وقوع ۷ انفجار در هرات افغانستان
وقوع ۷ انفجار در هرات افغانستان

وقوع ۷ انفجار در هرات افغانستان 🔹منابع رسانه‌ای افغانستان از وقوع هفت انفجار و همزمان تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر هرات خبر دادند. 🔹رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که به دنبال این انفجارها، افراد مسلح ناشناس اقدام به تیراندازی کردند. به گفته منابع افغان، تبادل آتش میان نیروهای امنیتی طالبان و افراد مسلح ناشناس در […]

وقوع ۷ انفجار در هرات افغانستان

🔹منابع رسانه‌ای افغانستان از وقوع هفت انفجار و همزمان تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر هرات خبر دادند.

🔹رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که به دنبال این انفجارها، افراد مسلح ناشناس اقدام به تیراندازی کردند. به گفته منابع افغان، تبادل آتش میان نیروهای امنیتی طالبان و افراد مسلح ناشناس در جریان است.

🔹هنوز گزارشی درباره تلفات احتمالی ناشی از وقوع این انفجارها منتشر نشده است.