وکیل سابق طبری: به رئیس دادگاه گفتم پرونده طبری بوی خون می‌دهد!
وکیل سابق طبری: به رئیس دادگاه گفتم پرونده طبری بوی خون می‌دهد!

وکیل سابق طبری: به رئیس دادگاه گفتم پرونده طبری بوی خون می‌دهد! محمدعلی داداشی وکیل سابق طبری: پیش رئیس دادگاه رفتم و گفتم پرونده طبری بوی خون می‌دهد و من نیستم. اما رئیس دادگاه به ماده ۳۸۵ قانون آئین دادرسی اشاره کرد و گفت شما نمی‌توانید استعفا دهید. 🔹 در دیداری که با طبری داشتم […]

وکیل سابق طبری: به رئیس دادگاه گفتم پرونده طبری بوی خون می‌دهد!

محمدعلی داداشی وکیل سابق طبری: پیش رئیس دادگاه رفتم و گفتم پرونده طبری بوی خون می‌دهد و من نیستم. اما رئیس دادگاه به ماده ۳۸۵ قانون آئین دادرسی اشاره کرد و گفت شما نمی‌توانید استعفا دهید.

🔹 در دیداری که با طبری داشتم به او گفتم کارهایت تحریک‌آمیز است، متوجه شدم که رابطه او با دانیال‌زاده، گسترده و ناگسستنی است.

🔹 طبری جنبه قدرت را نداشت و واقعا به لحاظ پزشکی بیمار شد. برای همین هم در جلسه دادگاه آن حرف‌ها را زد که ۸۰۰ میلیارد چیزی نیست و دوستانی دارم که کل لواسان را به نام من می‌زنند