پاشای جدید از ترکیه می آید / صدای پای دنیزلی در نزدیکی تراکتور
پاشای جدید از ترکیه می آید / صدای پای دنیزلی در نزدیکی تراکتور

به گزارش تایسیز آذربایجان ، نمایندگان باشگاه تراکتورسازی به ترکیه سفر کرده اند تا برای ادامه فصل با مصطفی دنیزلی توافق کرده و وی را به تبریز بیاورند. بعد از اینکه یحیی گل محمدی با دست و پای بسته و لشکری از محروم و مصدوم در نیم فصل اول نتایج خوبی را کسب نکرد و […]

به گزارش تایسیز آذربایجان ، نمایندگان باشگاه تراکتورسازی به ترکیه سفر کرده اند تا برای ادامه فصل با مصطفی دنیزلی توافق کرده و وی را به تبریز بیاورند.

بعد از اینکه یحیی گل محمدی با دست و پای بسته و لشکری از محروم و مصدوم در نیم فصل اول نتایج خوبی را کسب نکرد و در نیم فصل دوم همین روند را علیرغم بازی های زیبا ادامه داد برخی رسانه ها از اولتیماتوم مدیرعامل باشگاه به یحیی خبر دادند اما با اینکه این خبر نادرست بود با این وجود به نظر میرسد یحیی و تراکتور به آخر خط نزدیک شده اند.

در حالی که گل محمدی در نشست خبری قبل بازی با نفت از برخی رسانه ها انتقاد کرده و برخی خبرنگاران را هزار تومنی خطاب و اعلام کرده است که هیچ اولتیماتومی نیز از سوی مدیرعامل به وی داده نشده است و روابط بین مدیریت باشگاه و یحیی مثل سابق خوب و عادی است و هیچ مشکلی بین این دو وجود ندارد ولی ظاهرا دو طرف به این نتیجه رسیده اند که باید یک شوک به تیم وارد شود و این شوک نیز میتواند حضور مصطفی دنیزلی مربی پرافتخار ترکیه ای میباشد.

آنطور که از ترکیه خبر میرسد مذاکرات بین نمایندگان باشگاه و دنیزلی به خوبی پیش رفته است و توافق بین دو طرف با رقمی قابل توجه حاصل شده است و قرار است در صورت توافق نهایی قراردادی ۱٫۵ ساله بین باشگاه و دنیزلی منعقد شود.

گفتنی ست دنیزلی هم اکنون به عنوان مدیر فنی باشگاه اسکی شهیر فعالیت میکند.