پاکستان از فهرست خاکستری FATF خارج شد
پاکستان از فهرست خاکستری FATF خارج شد

🔻پاکستان از فهرست خاکستری FATF خارج شد 🔹️پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد.

🔻پاکستان از فهرست خاکستری FATF خارج شد

🔹️پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد.