پتروشیمی تبریز تندیس برتر پنج ستاره تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی را ازآن خود کرد.
پتروشیمی تبریز تندیس برتر پنج ستاره تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی را ازآن خود کرد.

پتروشیمی تبریز تندیس برتر پنج ستاره تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی را ازآن خود کرد. پتروشیمی تبریز برای نخستین بار توانست در نهمین همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، تندیس برتر پنج ستاره تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی را کسب نماید. آیین نهمین همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، امروز یکشنبه هفتم اسفندماه ۱۴۰۱ با شعار دانش محوری، سرآمدی، […]

پتروشیمی تبریز تندیس برتر پنج ستاره تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی را ازآن خود کرد.

پتروشیمی تبریز برای نخستین بار توانست در نهمین همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، تندیس برتر پنج ستاره تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی را کسب نماید.

آیین نهمین همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، امروز یکشنبه هفتم اسفندماه ۱۴۰۱ با شعار دانش محوری، سرآمدی، توسعه پایدار و با حضور ۳۹ شرکت برگزار گردید.

از ویژگی های بارز فرآیند ارزیابی تعالی سال جاری، ارزیابی بر مبنای مدل EFQM ویرایش ۲۰۲۰ با هدف رشد و تعالی پتروشیمی بوده است. و پتروشیمی تبریز در این ارزیابی به عنوان نگین برتر صنایع پتروشیمی بار دیگر خوش درخشید.

این موفقیت ارزشمند را خدمت مدیریت محترم عامل و همکاران گرانقدر و پرتلاش پتروشیمی تبریز تبریک و تهنیت عرض می نماییم.