پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ثریا افتخار بزرگی برای کشور است
پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ثریا افتخار بزرگی برای کشور است

نقدعلی در صحن علنی مجلس: پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ثریا افتخار بزرگی برای کشور است تایسیز نیوز-عضو فراکسیون انقلاب گفت: پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ثریا و قرار گرفتن آن در مدار ۷۵۰ کیلومتری زمین برای اولین بار آن هم پس از چند سال فترت در فعالیتهای فضایی کشور از بیم  تیرگی روابط با غرب افتخار […]

نقدعلی در صحن علنی مجلس:

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ثریا افتخار بزرگی برای کشور است

تایسیز نیوز-عضو فراکسیون انقلاب گفت: پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ثریا و قرار گرفتن آن در مدار ۷۵۰ کیلومتری زمین برای اولین بار آن هم پس از چند سال فترت در فعالیتهای فضایی کشور از بیم  تیرگی روابط با غرب افتخار بزرگی برای کشور است.

به گزارش تایسیز نیوز حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی در صحن مجلس گفت: امپراتوری رسانه ای دشمن و قلم به مزدهای آنها در داخل سعی دارند تا با برجسته کردن مشکلات اقتصادی زمینه ایجاد یأس و ناامیدی را در جامعه فراهم آورند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ثریا اظهار داشت: پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ثریا و قرار گرفتن آن در مدار ۷۵۰ کیلومتری زمین برای اولین بار آن هم پس از چند سال فترت در فعالیتهای فضایی کشور از بیم تیرگی روابط با غرب افتخار بزرگی برای کشور است.

وی افزود: تحلیلگر خبری وسیاسی شبکه فاکس نیوز عنوان کرده که امروز جمهوری اسلامی ایران به هر جا که می خواهد پا می گذارد و تا سه سال آینده با ماهواره بر قائم ۱۲۰ ماهواره در مدار ۳۶ هزار کیلومتری زمین قرار خواهد داد.

نقد علی خاطرنشان کرد: کسانی که زمانی صنعت فضایی کشور را دچار کندی کردند امروز پیشرفتهای ایران اسلامی را در این حوزه مشاهده کنند.