پس‌لرزه بزرگ زلزله ترکیه؛ سقوط آزاد لیر
پس‌لرزه بزرگ زلزله ترکیه؛ سقوط آزاد لیر

پس‌لرزه بزرگ زلزله ترکیه؛ سقوط آزاد لیر 🔹رویترز نوشت لیر ترکیه همراه با ساختمان‌های این کشور فرو ریخت. ارز رایج ترکیه پیش از زلزله بامداد دوشنبه، در مسیری نزولی قرار داشت. طی چند مدت اخیر، لیر ترکیه از جهات مختلف تحت فشار قرار داشت. قدرت گرفتن دلار نخستین عامل فشار بر لیر بود.

پس‌لرزه بزرگ زلزله ترکیه؛ سقوط آزاد لیر

🔹رویترز نوشت لیر ترکیه همراه با ساختمان‌های این کشور فرو ریخت.

ارز رایج ترکیه پیش از زلزله بامداد دوشنبه، در مسیری نزولی قرار داشت.

طی چند مدت اخیر، لیر ترکیه از جهات مختلف تحت فشار قرار داشت. قدرت گرفتن دلار نخستین عامل فشار بر لیر بود.