پلمب دو مطب مامایی متخلف در تبریز
پلمب دو مطب مامایی متخلف در تبریز

پلمب دو مطب مامایی متخلف در تبریز محل فعالیت دو مطب مامایی متخلف به علت سقط جنین غیر قانونی در تبریز شناسایی و پلمب شد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، طی بررسی گروه نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز دو مطب مامایی متخلف به علت سقط […]

پلمب دو مطب مامایی متخلف در تبریز

پلمب دو مطب مامایی متخلف در تبریز

محل فعالیت دو مطب مامایی متخلف به علت سقط جنین غیر قانونی در تبریز شناسایی و پلمب شد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، طی بررسی گروه نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز دو مطب مامایی متخلف به علت سقط جنین غیر قانونی شناسایی شد.

این مراکز با همکاری این دانشگاه، سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه عاشورا، دادگستری و پلیس اماکن نیروی انتظامی استان بعد از طی فرایند عملیاتی پلمب و پرونده افراد خاطی به دادگستری ارجاع شد.