پلمب مطب مامایی متخلف به علت سقط جنین در تبریز
پلمب مطب مامایی متخلف به علت سقط جنین در تبریز

پلمب مطب مامایی متخلف به علت سقط جنین در تبریز محل فعالیت یک واحد دفتر کار مامایی متخلف به علت سقط جنین غیر قانونی در سطح شهر تبریز شناسایی و پلمب شد. به گزارش تایسیز نیوز، طی بررسی تیم مشترک نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شناسایی یک واحد دفتر کار مامایی متخلف […]

پلمب مطب مامایی متخلف به علت سقط جنین در تبریز

محل فعالیت یک واحد دفتر کار مامایی متخلف به علت سقط جنین غیر قانونی در سطح شهر تبریز شناسایی و پلمب شد.

پلمب مطب مامایی متخلف به علت سقط جنین در تبریز

به گزارش تایسیز نیوز، طی بررسی تیم مشترک نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شناسایی یک واحد دفتر کار مامایی متخلف در سطح شهر تبریز به علت سقط جنین غیر قانونی، این مرکز با همکاری دادستانی استان، سازمان بسیج جامعه پزشکی استان و پلیس اماکن نیروی انتظامی استان بعد از طی فرآیند عملیاتی پلمب و پرونده این واحد به مراجع قضائی ارجاع شد.